Studiedag over rouw- en verlies gesproken.

 

afbeelding verlies en rouw

 

 

Ieder mens krijgt vroeger of later te maken met rouw- en verlieservaringen. Naast overlijden komen ook andere ingrijpende verlieservaringen aan bod. Verlies van gezondheid, van partner na een scheiding, van scheiding  van de ouders, verlies van werk, van land, dromen en doelen kunnen elk op zich rouw initiëren. Dit leidt over het algemeen tot een vorm van een zoektocht naar betekenis en tot een aanpassings- en veranderingsproces van onze leefwijze, het herdefiniëren van ons zelfbeeld en wereldbeeld, het herijken van onze hechtingsrelaties, het hervinden van de emotionele balans, het dragen van de pijn van het verlies en hoe die pijn ons kan transformeren, waardoor we “zijn wat we hebben verloren” (citaat Johan Maes). Rouw en verlies komt de laatste tijd in toenemende ter sprake (ook binnen hulpverlenings- en begeleidingsvormen). Wat gebeurt er met jezelf als er rouw komt? Wat gebeurt er met de context als er rouw komt?

 

We behandelen onder andere de volgende thema's:

-  over verlieservaringen en rouw aan de hand van het duale procesmodel

-  rouw en zingeving

-  in beweging; hoe kan ik (weer) bij mijn veerkracht komen

 

Datum: 1 februari 2019

 

Plaats: nog nader te bepalen

 

Kosten: 95,-- euro inclusief koffie en thee en lunchbuffet

 

Annie de Weerd-van Leeuwen is al jaren werkzaam als contextuele therapeut, rouwtherapeut en EFT therapeut. Ze heeft een eigen praktijk voor individuele, relatie (EFT) en gezinstherapie, rouwtherapie en supervisie. 

 

  Agenda studiedag "over verlies en rouw gesproken" twee dagdelen over verlies, verdriet en rouw
Op dit moment staat er niets op de agenda