Ongedacht perspectief’ een boek en 5 dagen over geestelijke begeleiding en pastoraat

  

221112-Annie-0012

Een cursus voor voorgangers, kerkelijk en pastoraal werkers en therapeuten en anderen die meer willen ontdekken over en ervaren van verdiepend pastoraat en geestelijke begeleiding. 5 bezinningsdagen met onderwijs en inzichten vanuit theologie, pastoraat en begeleiding aan de hand van de boeken 'Spiritueel begeleiden' (Henri Nouwen) en 'Ongedacht perspectief' (Hans de Weerd). Door actieve creatieve, narratieve en integratieve werkvormen leer en ervaar je aan den lijve wat er innerlijk en in het leven kan spelen. Deelnemers worden toegerust om anderen te begeleiden bij een persoonlijk proces om meer verbinding krijgen met hun eigen innerlijk en met God. Tijdens de laatste twee dagen wordt je daarnaast geholpen na te denken over een passend pioniersproject binnen de eigen gemeente. Daarbij wordt de stof bijvoorbeeld verwerkt in eigen onderwijs binnen de eigen gemeente of in de pastorale begeleiding van een of meerdere gemeenteleden. Aan de cursus kunnen 100 uur worden toegekend in het kader van de Permanente Educatie (PKN). 

 

Zowel theorie als praktijk

Je ontdekt hoe innerlijke beelden gevormd worden en leert (on)gezonde familie- en relatiepatronen te onderscheiden. Je krijgt inzicht hoe iemands wil, vaak onbewust, beïnvloed wordt door innerlijke beelden en andere factoren. De  bezinningsdagen helpen je ook tot een eigen keuze te komen over de integratie van spiritualiteit in je werk als predikant, kerkelijk werker of christen-therapeut.

 

De begeleiders Hans en Annie de Weerd hebben jarenlang ervaring op het gebied van pastoraat, contextuele therapie en innerlijke heling. Bij het theologisch en pastoraal-therapeutisch onderwijs werken ze met verrassende werkvormen. Ze gebruiken daarbij hun pastorale en therapeutische ervaring en praktijkvoorbeelden uit hun cursussen, pastorale gesprekken en gebeden.

 

Inhoud 

Tijdens de dagen worden de volgende onderwerpen uitgewerkt en gepraktiseerd.  

 

Werkvormen 

 

Voor praktische informatie en aanmelding klik: bezinningsdagen ongedacht perspectief                                                                                                                                  

 Aanbevelingen 

  "Ik ben blij dat ik de cursus ''ongedacht perspectief'' gevolgd heb! Wat een aanrader! Op een hele natuurlijke wijze verbinden de cursusleiders theologie, pastoraat en ... Ze namen ons mee om een verdiepingsslag te maken waardoor ik heb geleerd beter in verbinding komen met mezelf, de ander en met God. Ik mocht veel ontvangen tijdens deze cursus en daarna voelde ik me beter toegerust om passend uit te delen aan anderen in mijn dagelijks werk. De groep voelde gelijk vertrouwd en je merkt dat de thema's die behandeld worden doorleefd zijn waardoor het geen kennis op afstand blijft maar verschuift naar ''kennen door ervaring'' Dat maakt dat de boodschap over komt, ik me ermee kon verbinden en er echt iets mee kan! Er is volop ruimte voor eigen vragen en inbreng!"  Aafke Post 

  

"Wij hebben in 2022 de cursus ‘Ongedacht perspectief’ gevolgd bij Annie en Hans. ‘Verdiepend pastoraat’ waren vijf boeiende, inspirerende, maar ook creatieve, gezellige en goed verzorgde dagen! De combinatie van psychologische inzichten met de waarheid vanuit Gods Woord leren verstaan heeft ons allebei heel erg goed gedaan. We hebben nieuwe inzichten gekregen over onze jeugd, gezin van herkomst en van daar uit begrepen waarom we geworden zijn wie we zijn. Daarmee hebben we ook meer inzicht en begrip gekregen voor elkaar als huwelijks partners. De inzichten om moeilijke gebeurtenissen te verwerken, te mogen rouwen, en samen met God er doorheen te gaan en weer omhoog te klimmen zijn zeer waardevol en helpen ons verder in ons leven. Hans en Annie zijn samen erg goed in de theorie vertellen maar daarnaast ook het persoonlijk verwerken door middel van gebed, muziek, stilte of een creatieve opdracht. Hartelijk dank voor alles wat we van jullie geleerd hebben!" Peter en Rolina Grasmeijer

 

“Iemand tevoorschijn luisteren” d.w.z. er inlevend en zonder oordeel helemaal zijn voor degene die op je pad komt, hetzij professioneel, hetzij privé, zodat die persoon zich echt gezien en gehoord weet en rechtop kan staan. Door de cursus 'Ongedacht perspectief'' voel je het leven stromen en kun je vernieuwd verder. Door de eenheid van geest, ziel en lichaam vanuit het Woord en het contextuele denken te benaderen, ontstaan er nieuwe inzichten, ook door de vele groepsgesprekken met medecursisten. Het gebruik maken van symbolen, creatieve opdrachten en gebeden versterkt het proces waar ik net als de meeste cursisten doorheen ging. Het zou zo goed zijn als  voorgangers, pastoraal werkers of welke hulpverlener dan ook die gezond in zijn werk- en privérelaties wil staan zichzelf deze cursus zou gunnen. Van harte aanbevolen! Ellen Sterkenburg

 

In 2018 volgde ik de cursus. Met enige aarzeling begon ik er aan. Dit in verband met eerder opgedane ervaringen in charismatisch/evangelische kring. De eerste cursusdag riep veel vragen bij mij op, maar die vragen mochten er zijn, evenals kritische kanttekeningen. Door de luisterende en open houding van de groep en Hans en Annie, werd ik nieuwsgierig naar het vervolg. En ik bleef. En ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Want deze cursus is de katalysator geweest van een proces waar God al veel eerder mee begonnen was in mijn leven. Heel bijzonder vond ik de enorme openheid en eerlijkheid van de groep naar elkaar toe. Het nodigde uit om je hart te delen met elkaar. Dit kon omdat Annie en Hans op uitstekende manier deze groep leidden. Ze leerden ons onze eigen levens onder ogen te zien en alles in het licht van God te brengen. Het heeft tot nieuwe inzichten bij mezelf geleid. Me dichter bij mezelf en het verlangen wat God in mij heeft gelegd gebracht. Hierbij speelde het boek van Simone Pacot: ‘Kom weer tot leven’, een heel belangrijke rol. De inzichten die zij in het boek deelt met de lezer hebben me in beweging gebracht en die beweging is nog steeds gaande. Ik kan deze cursus dan ook iedereen aanbevelen!” Ds. Geralda Rohaan, predikant Bergentheim

  

 “Als predikant ben je heel veel aan het dienen en geven en kom je vaak weinig aan zelfreflectie toe terwijl er wel veel op je af komt. Deze cursus biedt je die mogelijkheid om dichter bij jezelf te komen. Maar dan wel voor Gods aangezicht en biddend om de leiding en verlichting van de Heilige Geest. Deze cursus sterkt je om te leven in Zijn tegenwoordigheid. Dat is een zegen voor jezelf en voor allen die je tot dienst mag zijn.Ds. Jelle de Kok, interim predikant

 

 “De cursus van Hans en Annie heb ik als heel waardevol ervaren. Ik heb meer inzicht gekregen over achtergronden van een pastoraal gesprek, waardoor ik verbanden heb leren zien in problematiek. Ook vond ik het heel mooi, dat ik zelf geholpen werd in mijn proces. Ik heb daarin ook een stukje verdere genezing ervaren. Dit door de kracht van de Heilige Geest.” Cootje Been

  

 “Deze training laat mensen nadenken over waar een ieder staat in zijn of haar persoonlijke geloofsrelatie. Daarin speelt onze levensrugzak een wezenlijke rol en de invloed hiervan op onze relaties, zowel nabij als op afstand. Het is een cursus waarbij iedereen stilgezet wordt om zijn of haar hart te reflecteren aan het Woord van God binnen Bijbelse kaders en waarbij symboliek een verfrissende rol speelt.”Philip van der Berg, theoloog en auteur

  

 “Heerlijk om in alle rust in een groep te zoeken hoe we meer kunnen leven vanuit het besef dat God in ons midden aanwezig is. De cursus geeft ook inzicht in eigen wonden en negatieve patronen en dat blijkt helend te werken. We mogen in ons werk aan mensen doorgeven dat Jezus Christus hen allang gevonden heeft en dat mogen wij ook zelf weten. Het geeft rust dit te weten ook als niet duidelijk is welke weg God met je wil gaan.” Ds. Anja Gierkink, predikant Gereformeerde Kerk Giessen-Rijswijk

  

 “‘Er is Meer!’. Ook op het gebied van het pastoraat. Deze cursus heeft me op mij onbekend terrein gebracht, ook in mijzelf. Hier komt Iemand met me meelopen, als honderden jaren eerder met de Emmausgangers. Ik ben me er door deze cursus nog meer van bewust dat Hij mij wil bewonen als zijn huis om kelder en kruipruimten waar mijn nederlagen en verliezen zijn verstopt te reinigen. Ik heb er leren bidden, dat mijn ogen ervoor geopend worden, dat die onbekende Bekende daar al lang aan de slag is. ‘There is much More. Ds. Klaas van Marrum, predikant PKN Feanwâlden (Veenwouden)

                                                                                             

 Over de begeleiders Hans en Annie de Weerd

 

221112-Annie-0012

  

Hans de Weerd, Msc; BTh, is na een universitaire opleiding als natuurkundige en bedrijfskundige opgeleid in het contextueel gedachtengoed van Nagy en als professioneel coach. Hij was tot voor kort werkzaam als professioneel coach en veranderkundige in het bedrijfsleven. Na een theologie-opleiding met als specialisatie pastorale hulpverlening heeft hij sinds begin 2016 een registratie als kerkelijk werker binnen de PKN. Hij werkt als geestelijk begeleider en cursusleider. Samen met zijn vrouw Annie verzorgde hij 10 jaar de jaarlijkse serie van steeds drie verdiepingsweekenden onder het motto:Kom tot jezelf; meer in verbinding met God; Kom tot Leven! En ook een vijfdaagse cursus voor predikanten en christentherapeuten. Hij is secretaris en vicevoorzitter van het bestuur van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland.

  

Annie de Weerd- van Leeuwen is jarenlang als therapeut geregistreerd geweest bij de Europese Associatie voor Psychotherapy. Ze heeft onder de bedrijfsnaam ConPas (www.conpas.nl) meer dan 20 jaar ervaring als relatie-, gezins-, en familie-therapeut. Daarnaast is zij zowel bij de Hogeschool Utrecht als bij de post-hbo opleiding van het Landelijk Steunpunt Verlies en Rouw als LVSC supervisor werkzaam geweest. Op dit moment is zij supervisor bij de Masteropleiding Contextueel aan de Christelijke Hogeschool Ede. Zij heeft als therapeut meerdere landelijke registraties. Samen met Hans is Annie jarenlang als lid van een gebedsteam betrokken bij landelijke conferenties. En ook verzorgt ze regelmatig workshops voor pastorale teams en heeft eigen groepsactiviteiten zoals Staan op eigen grond en dynamiek op tafel.

  

Hans en Annie werken veel met (gedeelten van) het gedachtengoed van Simone Pacot, Prof. Ivan Boszormenyi-Nagy en Henri Nouwen.

   

Voor praktische informatie en aanmelding klik: Aanmelding bezinningsdagen ongedacht perspectief

 

Over het boek

Ongedacht perspectief is een boek voor mensen die willen weten hoe ze zich op een nieuwe en gezonde manier met God en anderen kunnen verbinden. De veertig persoonlijke ervarings-verhalen van cliënten en cursisten zijn voorbeelden waarbij het leven een ander, ongedacht perspectief krijgt. Dit boek geeft inzicht in achtergronden en oorzaken van belemmeringen die we in het leven kunnen ervaren en wijst een weg naar innerlijke genezing. Het is ook een boek voor predikanten, pastoraal werkers en therapeuten die meer willen weten over processen die innerlijk bij mensen en in families spelen. En hoe het gebruik van schone en verbindende vragen en gebed bij kan dragen aan genezing van blokkades, trauma’s en miskenning. 


Voor een mooie afbeelding van de boekomslag: 

 

pdf bestand  2021 Omslag boek Ongedacht perspectief

 

Om het boek meteen te bestellen klik: bestel 

 

PNG Omslag Ongedacht perspectief 08 december

 

 

Informatie over de begeleiders Hans en Annie de Weerd

221112-Annie-0012

  

Hans de Weerd, Msc; BTh, is na een universitaire opleiding als natuurkundige en bedrijfskundige opgeleid in het contextueel gedachtengoed van Nagy en als professioneel coach. Hij was tot voor kort werkzaam als professioneel coach en veranderkundige in het bedrijfsleven. Na een theologie-opleiding met als specialisatie pastorale hulpverlening heeft hij sinds begin 2016 een registratie als kerkelijk werker binnen de PKN. Hij werkt als geestelijk begeleider en cursusleider. Samen met zijn vrouw Annie verzorgde hij 10 jaar de jaarlijkse serie van steeds drie verdiepingsweekenden onder het motto:Kom tot jezelf; meer in verbinding met God; Kom tot Leven! En ook een vijfdaagse cursus voor predikanten en christentherapeuten. Hij is secretaris en vicevoorzitter van het bestuur van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland. 

  

Annie de Weerd- van Leeuwen is jarenlang als therapeut geregistreerd geweest bij de Europese Associatie voor Psychotherapy. Ze heeft onder de bedrijfsnaam ConPas (www.conpas.nl) meer dan 20 jaar ervaring als relatie-, gezins-, en familie-therapeut. Daarnaast is zij zowel bij de Hogeschool Utrecht als bij de post-hbo opleiding van het Landelijk Steunpunt Verlies en Rouw als LVSC supervisor werkzaam geweest. Op dit moment is zij supervisor bij de Masteropleiding Contextueel aan de Christelijke Hogeschool Ede. Zij heeft als therapeut meerdere landelijke registraties. Samen met Hans is Annie jarenlang als lid van een gebedsteam betrokken bij landelijke conferenties. En ook verzorgt ze regelmatig workshops voor pastorale teams en heeft eigen groepsactiviteiten zoals Staan op eigen grond en dynamiek op tafel.  

  

Hans en Annie werken ook veel met (gedeelten van) het gedachtengoed van Simone Pacot, Prof. Ivan Boszormenyi-Nagy en Henri Nouwen.   

 

 

   Agenda cursus / bezinningsdagen aan de hand van het boek 'ongedacht perspectief'
Op dit moment staat er niets op de agenda