Printversie
 

 

 

DISC® Persoonlijkheidsanalyse geeft inzicht in waarom we doen wat we doen.

 

De DISC® Persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat diverse kenmerken meet van menselijk gedrag. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures?

 

DISC is ruim 90 jaar geleden ontwikkeld door psycholoog en professor dr. William Marston aan de Harvard Medical School en is gebaseerd op zijn werk The Emotions of Normal People. Sindsdien is DISC verder ontwikkeld en uitgegroeid tot een kwalitatief volwaardig en accuraat psychometrisch gedragsinstrument. De Persoonlijkheidsanalyse is inmiddels door meer dan 60 miljoen mensen wereldwijd gedaan. Het DISC instrument is op verschillende onafhankelijke universiteiten onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid. Uit deze studies blijkt dat het instrument meet waarvoor het ontworpen is (validiteit) en hoog scoort in de herkenbaarheid van de uitslag door deelnemers (betrouwbaarheids-score rond de 90%).


DISC meet door een eenvoudig assessment diverse aspecten DISC overzicht quadranten

Dit resulteert in vier hoofdstijlen:

D

 Hoe u omgaat met problemen en uitdagingen.

I

 Hoe u anderen beweegt en overhaalt tot uw standpunt.

S

 Hoe u omgaat met veranderingen in uw omgeving.

C

 Hoe u omgaat met regels, details en procedures.

   

 

De uitslag van DISC® Persoonlijkheidsanalayse wordt weergegeven in drie grafieken. Elke grafiek geeft een ander gedragsaspect weer van de persoon:

  • Hoe iemand zichzelf ziet.
  • Hoe iemand handelt onder druk en in stressvolle situaties.
  • Hoe iemand zich opstelt in en aanpast aan de omgeving.

 

De stijlen in het kort:
 

De D staat voor Direct, Dynamisch en Daadkrachtig

DISC D

  Kent u iemand die assertief is, direct is en de ‘bottomline' wil?
  Dit is de D stijl. Deze mensen zijn daadkrachtig, direct en bezitten  
  een sterke wil. Deze stijl:
   - stelt zich onafhankelijk op

   - is heel besluitvaardig en voortvarend

   - is gericht op resultaten en uitdagingen

   - gaat confrontaties niet uit de weg

 

 

De I staat voor Interactief, Interesse in mensen en Invloedrijk

  HeDISC Ieft u collega's die gemakkelijk communiceren en vriendelijk  
  zijn tegen iedereen? Dit is de I stijl. Deze mensen zijn optimistisch, 
  vriendelijk en praatgraag. Deze stijl:

   - praat heel graag

   - is enthousiast en optimistisch

   - kent veel mensen en maakt makkelijk contact

   - staat graag in het middelpunt van de belangstelling

 

 

De S staat voor Stabiel, Sociaal en Samen

  Heeft u colleDISC Sga's die goede luisteraars en fantastische teamspelers  
  zijn? Dit is de S stijl. Deze mensen zijn stabiel, geduldig, loyaal en
  praktisch. Deze stijl:

  - zorgt graag dat iedereen het naar zijn zin heeft

  - maakt graag zaken af

  - brengt harmonie en stabiliteit in het team
  - werkt graag in teamverband

 

 

De C staat voor Correct, Consciëntieus en Calculerend

  Kent u meDISC Cnsen die ervan genieten om feiten en details te
  verzamelen en die grondig zijn in alle activiteiten? Dit is de C stijl
  Deze mensen zijn nauwkeurig, gevoelig en analytisch. Deze stijl:
  is grondig en nauwgezet met details

  - houdt zich graag aan de regels

  - volgt de procedures of schrijft ze zelf

  - is diplomatiek in de omgang en is een analytisch denker